IDEAL REALITY - síť realitních kanceláří

Od roku 1991 se zájemci o nemovitosti setkávají v mnoha městech se sítí realitních kanceláří IDEAL REALITY.
Během této doby firma posloužila tisícům klientů, trvale nabízí několik set nemovitostí a zařadila se tak mezi významné realitní kanceláře především východních a části středních Čech.
Je řádným členem Asociace realitních kanceláří České republiky a Evropského klubu realitních kanceláří.

Podzimem roku 1991 můžeme datovat vznik významné realitní sítě českého trhu s nemovitostmi. Od prvního konceptu vzájemné spolupráce několika realitních kanceláří uplynulo 25 let a přes nabyté zkušenosti nebo právě proto si stále myslíme, že to bylo správné rozhodnutí. Bez spolehlivé práce a nadšení pro nové věci všech kolegů a zaměstnanců by zde dnes však nebyla stabilní síť realitních kanceláří IDEAL REALITY. Chceme na tomto místě poděkovat všem zúčastněným a veřejnosti krátce připomenout, jak se tvořila tradice vycházející z naší společné práce v minulosti a zavazující nás do budoucnosti. Věříme, že firma s historií bude dobrým signálem i našim klientům a obchodním partnerům. Pár poznámek věnujeme několika letopočtům charakterizujícím naši práci.

Historie společnosti

1991 - 1992

První kancelář zamýšleného konceptu byla otevřena 14. prosince 1991 v Hořicích. Otevřením dalších kanceláří v Praze, Poděbradech a Hradci Králové jsme začali naplňovat záměr vytvořit síť spolupracujících realitních kanceláří. Tímto plošným pojetím jsme se od počátku chtěli odlišit od pražských či regionálních realitních kanceláří. Vznikaly první inzertní plochy v okolí nově založených poboček, byly uzavřeny první obchody, odešli první spokojení zákazníci. V neustálých debatách se rodil pracovní styl opírající se o odborné znalosti našich stavebních inženýrů, soudních znalců a právníků. Pamětníci nezapomenou na spoustu ruční práce, která provázela výrobu propagačních materiálů v té době.

1993 - 1994

I v našich kancelářích se zabydlovala výpočetní technika a otevírala nové informační a komunikační možnosti. Měnil se systém práce. Začala vlastní výroba prezentačních materiálů, tehdy ještě černobílých. Při návštěvě USA jsme se s kolegy seznámili s postupy používanými v realitní praxi tamních síťových kanceláří a potvrdili si tak správnost naší cesty.

Síť se dostala do povědomí veřejnosti mimo jiné prostřednictvím časopisu Ekonom. Přibývaly zakázky náročné na odbornost související s likvidací podniků. Realitní trh řešil mnohé problémy vzešlé z předcházející privatizace a my jsme byli odborně připraveni.

Vydávali jsme černobílé Realitní noviny a měsíčník Bulletin,založili vlastní grafické studio pro přípravu firemních tiskovin.

S narůstajícím počtem poboček vyvstala naléhavá potřeba spolehlivé komunikace mezi kancelářemi a centrálou i kancelářemi navzájem. Zavedli jsme realitní program REAX a zkoušeli různé způsoby spojení včetně privátní datové sítě, avšak pro síť deseti realitních kanceláří byly všechny tehdy dostupné komunikační možnosti poněkud těžkopádné.

1995

Do komerční sféry včetně realitního trhu vstoupil zcela zásadním způsobem Internet. A my jsme byli při tom. Přelomovou byla porada 4. září, kdy se asi po dvaceti minutách čekání objevil na obrazovce ve výpočetním středisku VŠCHT první snímek domu z nabídky jedné americké realitní agentury. Již tehdy bylo jasné, že internet je pro síť ten správný nástroj, který jsme hledali. Stali jsme se jeho průkopníky a server Reality.CZ je toho důkazem.

1996 - 2005

Ty roky uplynuly jako voda.

  • Začali jsme vydávat firemní Magazín v barevné úpravě, v nákladu 30 000 ks. Stal se vedle tištěné inzerce v regionálních i celostátních titulech trvalou součástí propagačního systému firmy .
  • Zúčastňovali jsme se celostátních veletrhů nemovitostí Immos-realex v době, kdy tato forma prezentace měla své opodstatnění. Značka IDEAL REALITY tak pevně zakotvila na realitním trhu. V té době jsme též vstoupili do Asociace realitních kanceláří České republiky, nejvýznamnějšího profesního uskupení realitního trhu.
  • Prostřednictvím kanceláře v Hradci Králové jsme získali koncesi dražebníka, čímž se nám otevřely dveře k dalším významným zakázkám.
  • Zahájili jsme pravidelné vzdělávání našich makléřů s cílem pružně reagovat na legislativní novinky, předávat odborné zkušenosti a zlepšovat dovednosti při obchodování s nemovitostmi.
  • Postupně se vyvíjel grafický styl IDEAL REALITY, sjednotil se výraz firemní prezentace.
  • Internetové technologie jsme integrovali do všech informačních systémů sítě a aplikace na bázi intranetu jsou základem pro propagaci nabídek i řízení firmy. Dlouholeté zkušenosti mnoha spolupracovníků a silné technologické zázemí stojí za obchodní úspěšností celého modelu sítě.
  • Pobočky původně tvořené především zaměstnanci získávaly potřebné sebevědomí a začaly působit v rámci sítě jako samostatné právní subjekty.
  • Založili jsme společnost IDEAL REALITY CZ, která zajišťuje funkci centrály a poskytuje servis i odborné zázemí celé síti.
  • Koncem roku 2005 byla síť IDEAL REALITY připravena k transformaci.

2006

Začalo nové období sítě v podobě standardní frančízové firmy. Pracovní postupy se nabytými zkušenostmi vylepšily a staly se základem koncepčních materiálů popisujících frančízu a novým partnerům umožňují snadnější start v realitním podnikání. Jsou též zárukou kvality naší práce. Všechny kanceláře sítě jsou nyní samostatné právní subjekty s nezávislým vlastníkem. Vykročení tímto směrem se vydařilo, vznikly nové aplikace pro centrální výrobu propagačních materiálů a pro řízení sítě. Grafický manuál firmy vytvořený v předcházejícím roce nachází širší uplatnění.

2007

Byl to jeden z nejúspěšnějších roků sítě IDEAL REALITY. Nejen po stránce obchodní, ale zejména s ohledem na vývoj realitního trhu, kdy realitní kancelář s tradicí je pro zákazníky jistotou kvalitní služby. A služba zákazníkům je naše prvořadá starost. Za ni jsme placeni a díky ní se k nám zákazníci vracejí. Vážíme si této důvěry.

Myslím, že jsme od roku 1991 nezaháleli a že se nám podařilo vytvořit stabilní českou realitní síť, která se nemusí bát hledět do budoucnosti a která má co nabídnout dalším partnerům. Rozhodně není uzavřená a dokončená. Ještě jednou chci poděkovat všem kolegům, kteří se mnou koncem roku 1991 stáli na prahu dlouhé cesty, pomáhali ji vyšlapat a dnes se mohou jako já ohlédnout a mít dobrý pocit z podařeného díla.

Ing. Petar Nádvorník zakladatel sítě