Pozemky (7546 m2) pro komerční výstavbu v Náchodě

Pozemky o výměře 7546 m2 se nachází nedaleko zámku u školy ACADEMIA MERCURII. Dle současného územního plánu se pozemek p. č. 362/6 (7191 m2) nachází v ploše občanského vybavení - veřejná infrastruktura a pozemek p. č. 376/1 (355 m2) v ploše veřejných prostranství - veřejná zeleň. Jako přípustné využití pozemku 362/6 lze uvést např. pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví, sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu města, stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení; pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území a další dle UP.
V nedávných letech byl tento pozemek zařazen v UP Náchod mezi pozemky k bydlení a majitelkou může být v případě zájmu zažádáno o opětovnou změnu. Přístup k pozemku je zajištěn smlouvou o věcném břemeni vyšrafovaném v GP. Pozemek může být po vzájemné dohodě rozdělen na 2-3 menší.

1 500 Kč/m2
Č.zakázky: 918-180998
Lokalita: Náchod
Město: Náchod
Typ objektu: Pozemky
Druh: bydlení
Plocha: 7546 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Podlahová plocha: -
Plocha pozemku: -