Jednotlivé realitní kanceláře frančízové sítě IDEAL REALITY poskytují komplexní služby v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, tj. bytů, domů, pozemků včetně jejich oceňování a stanovení tržních cen, a to jak pro občany, tak i pro právnické osoby, města a obce, či likvidátory podniků a správce konkurzních podstat. Dále se některé kanceláře sítě specializují na privatizaci bytového fondu, prodej celých průmyslových areálů a podniků, ale i provádění veřejných dražeb. Naše služby jsou zdarma až do úplné realizace zakázky a dohodnutá cena za službu je konečná.

 

Co my neděláme

 • Nejsme inzertní kancelář, nemovitosti si mimo jiné osobně prohlédneme a popíšeme,
 • neuzavíráme smlouvy o zprostředkování na nekonečně dlouhou dobu,
 • nedáváme neověřené nebo nepravdivé informace,
 • neslibujeme nereálné kupní ceny,
 • nenabízíme nemovitosti bez smlouvy s majitelem,
 • nemáme nemravné provize,
 • nevybíráme žádné zálohy na službu.

 

Průběh zakázky

Příprava zakázky

 • Zajištění potřebných podkladů (nabývací listiny, výpis z LV, snímek z poz. mapy apod.),
 • prohlídka nemovitosti, její technický popis a foto,
 • stanovení nabídkové ceny nemovitosti,
 • uzavření smlouvy o zprostředkování.

Realizace zakázky

 • Vypravení zakázky do veřejné nabídky (internet, vlastní tiskoviny, vývěsní plochy, veřejné tiskoviny, případně transparent, plakáty, přímé oslovení potenciálních kupců apod.),
 • porovnání s rozsáhlou vlastní databází poptávek,
 • podávání informací zájemcům.

Závěr zakázky

 • Sepis rezervační nebo budoucí kupní smlouvy,
 • zajištění financování,
 • sepis smlouvy o úschově finančních prostředků kupujícího včetně vlastní úschovy,
 • sepis návrhu kupní smlouvy,
 • sepis a podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí
 • sepis protokolu o předání nemovitosti
 • zajištění energetického průkazu